free web stats

21 mei 2022 : ons jaarlijks banket, we trekken naar de Kloosterhoeve.

Er zijn dit jaar bestuursverkiezingen. We combineren het banket met de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en de bestuursverkiezingen. We verzamelen vanaf 12 u in het restaurant.