free web stats

Nieuwe berichten op de ledenpagina !

Tijdens de Algemene Vergadering op 21/05/2022 werd het bestuur voor de vier volgende jaren verkozen : Dominique Peeren, boekhouder, en Irene Theys, Kassier, stelden zich geen kandidaat meer omwille van persoonlijke en familiale redenen.              De Leden bevestigden de resterende bestuursleden in hun mandaat en verkozen Mia Deraymaeker en Danny Lemberechts als vervangers van de ontslagnemende bestuursleden. 

Willy Eembeeck

Voorzitter

Anne Duchateau

Ondervoorzitter

Luc Van Asch

Secretaris

Danny Lemberechts

Boekhouder

Mia Deraymaeker

Kassier

Louis Robyn 

Materiaalmeester

Paul Lemmens

Audio-visueel archivaris