9 januari : onze algemene ledenvergaderingBuiten de gebruikelijke overzichten, zijn er dit jaar ook bestuursverkiezingen. Vooraf vieren we Lisette Van Winckel, die zich gedurende jaren als bestuurslid ten volle heeft ingezet voor de vereniging. Zij geeft nu de fakkel door. Daarna worden Willy, Anne, Luc, Dominique, Louis, Irene en Paul verkozen als bestuursleden. Eddy Boon had in 2014 al ontslag genomen uit de vereniging.


Na het officiële gedeelte de gebruikelijke receptie met een hapje en een tapje.