10 januari : Alegemene Ledenvergadering in de Mena

We volgen wat nu stilaan een vast stramien wordt :