free web stats
  • 12/10/2021 nieuwe pagina onder 2021 : onze Brunch op 11/11
  • 14/10/2021 nieuw bericht op de ledenpagina

4 januari : onze Algemene Ledenvergadering in de Mena

Buiten de normale agendapunten, zijn er dit jaar 2 extra's :

-eerst kijken we dankbaar terug op de jarenlange inzet van Arlette. Zij stelt zich geen kandidaat meer voor het bestuur.

-daarna hebben we dit jaar verkiezingen voor het bestuur. Eddy, Willy, Anne, Luc, Louis en Paul worden verkozen.

Drie fotomontages die Arlette in de schijnwerpers zetten, en dat heeft ze ook verdiend!


Na het officiële gedeelte schakelen we vlot over naar het tweede deel van de avond : de nieuwjaarsreceptie!

Opruimen en huiswaarts keren is wat ons daarna nog rest.