7 januari : Statutaire Algemene Ledenvergadering

De leden krijgen de gelegenheid onze fotoboeken in te kijken, hun lidgeld te regelen en al in te schrijven voor de eerstvolgende activiteiten. Na het officiële gedeelte met de overzichten van het voorbije jaar en het programma voor 2011, worden de financiën ingekeken en goedgekeurd. Dan is het hoog tijd voor de nieuwjaarsreceptie !