13 januari : Algemene Ledenvergadering

We starten om 19u in de Mena, verdieping 2.

Vooraf inschrijven was verplicht !! 

Op de agenda  mededelingen van het bestuur, overzicht activiteiten 2022, financieel overzicht van 2022, programma 2023, receptie.

We zijn er klaar voor.  Maar COVID, griep en longziekte maken dat er last minute een aantal leden moeten afhaken. Toch zijn we uiteindelijk met 60 leden op de vergadering.

We beginnen, zoals voorzien, met een aankondiging van het bestuur.

En daar is een goede reden voor : Willy, onze voorzitter en een van onze 'founding fathers', verhuist met Rita, zijn echtgenote, naar Blankenberge. Ze hebben, gedurende 20 jaar, uitzonderlijk werk geleverd voor onze vereniging. 

Willy van 2002 tot 2014 als secretaris, en daarna, tot vandaag, als voorzitter. En Rita, altijd op de achtergrond, maar daarom niet minder van belang voor de VRIENDEN. Zij heeft er al die tijd voor gezorgd dat onze handdoeken, schotelvodden en schorten, na elke activiteit, gewassen en gestreken, klaar lagen voor het volgend evenement.

We gaan hen missen !!

Conform onze statuten, zijn de taken binnen het bestuur herschikt : Anne Duchateau krijgt de zware opdracht om Willy als voorzitter op te volgen.

Haar eerste optreden : Willy en Rita in de bloemetjes zetten en bedanken. Op voorstel van het bestuur, worden Willy en Rita erevoorzitter en erelid van onze vereniging.

We laten hen wel niet vertrekken zonder wat cadeautjes : een emmertje en schopje (het overlevingspakket voor de kustganger), een bloemetje, twee fotokaders en een bon om in Blankenberge eens goed te gaan eten. Een officiële foto van vandaag volgt later nog.

Daarna gaan we over naar de rest van de agenda : Danny licht de financiële resultaten toe voor 2022, Luc overloopt de activiteiten van 2022 en geeft een overzicht van het programma voor 2023.

De vergadering keurt de verslagen goed, en Anne nodigt iedereen uit voor de receptie

We kunnen zo raden wat Mia en José denken : we gaan die twee missen !

Maar we zijn er zeker van : Willy en Rita zullen ons niet vergeten! Maar wij hen ook niet!