19 december : we bezoeken de Kerstmarkt in Leuven

We spreken af in de Domus en vertrekken van daar naar de markt.